Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

D.29.11.2022 kl.19:00

I klubhuset på lystbådehavnen

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling , på grund af at der på den ordinære generalforsamling d.17.11.2022, ikke var stemmeberettigede medlemmer nok tilstede til at stemme om punkt 6 i dagsordenen , Bestyrelsens forslag , som er vedtægtsændring af § 11

Dagsorden

Eneste punkt er bestyrelsens forslag :  Vedtægtsændring til § 11 ( se opslag på hjemmesiden )

Vel Mødt

Bestyrelsen